Everest2003 Office

je základní programový modul, který je využíván v kancelářích a na pobočkách uživatelů. Obsahuje plný rozsah všech bloků systému a umožňuje vedení přehledu o datech z podsystémů INTEGRATE.

Základní programové moduly Everest2003 Office prodejci umožňují:

- šifrovaný přenos dat o klientech

- výběr pojistného produktu z nabídky více pojišťoven *)

- přiřazení sazby a automatický výběr pojistného v závislosti na cílové destinaci, druhu cesty, rozsahu pojištění a počtu dní

- vložení minima dat o pojištěných osobách

- sjednat pojištění od okamžiku uložení a odeslání dat

- kromě turistiky pojištění služebních cest a rizikových sportovních činností

- sjednat samostatné pojištění storna letenky, trajektového lístku, mezinárodní autobusové nebo vlakové jízdenky včetně autovlaku a to ve všech případech s nástupem cesty i mimo ČR *)

- vytvářet seznamy pojištěných podle různých filtrů s možností řazení a exportu do MS Excelu

- pravidelné cyklické vyúčtování s možností tisku účetních dokladů a seznamu účtovaných osob ze systému

- sledování historie vyúčtování bežného účetního roku a roků minulých

- volit výši provizí pro uživatele bez ohledu na objem roční produkce pojistného *)

- hromadnou aktivaci zaplacených objednávek pojištění z webových stránek nebo rezervačního systému uživatele

- automatický tisk potvrzení o uzavření pojistné smlouvy po odeslání dat o pojištěných osobách v HTML nebo PDF

- poloautomatické zpracování dat o pojištěných exportovaných z různých rezervačních systémů CK

- technickou podporu a administraci dat

 

*) nabídky jednotlivých systémů pro ČR a Slovensko se v tomto bodě odlišují

Systémy Everest2003 Office nabízíme k využití v modulech: 

Everest2003 Office pro ČR

Systém pro ČR nabízí možnost sjednávat pojištění pro cesty a pobyt společností Česká pojišťovna a.s., Kooperativa, pojišťovna, a.s., UNIQA pojišťovna, a.s. a ojedinělé produkty pod názvem Krátkodobé pojištění právní ochrany pro cesty a pobyt D.A.S. pojišťovny právní ochrany, a.s. a Pojištění asistenčních služeb vozidlům Europ Assistance S.A. irské pojišťovny. Rozsah jednotlivých pojistných produktů je přizpůsoben potřebám klientů, kteří sjednávají cestovní pojištění ke službám zakoupeným v CK a CA. Rozsah pojištění a smluvní ujednání nabízených produktů jsou nestandardní a pojišťovny je ve své prodejní síti běžně nenabízí. Spektrum produktů v modulu vyhovuje potřebám téměř každého zákazníka a svým rozsahem a cenou umožňuje uspokojit jeho požadavky. Pro ty, kteří cestují častěji, je v nabídce balíček cestovního pojištění pro opakované cesty na celý rok. Pro ty, kteří se vydávají na dlouhou cestu do zahraničí máme v nabídce pojištění na 3, 6 a 12 měsíců nepřetržitého pobytu do celého světa ve variantě manuální pracovní cesty. Pro incomingové CA je v nabídce pojištění pro incoming v rozsahu nutné a neodkladné péče. Pro CA zajišťující pobyty cizinců na území ČR i za účelem výkonu pracovní činnosti nabízíme pojištění komplexní zdravotní péče cizinců s délkou pobytu až jeden rok. Pro cestovní agentury, které pronajímají plavidla, je v nabídce pojištění kauce plavidel. Pro CK a CA nabízející zájezdy a pobyty vlastní dopravou je v nabídce pojištění právní ochrany pro cesty a pobyt a pojištění asistenčních služeb vozidlům.

CHCI SJEDNÁVAT POJIŠTĚNÍ PROSTŘEDNICTVÍM Everest2003 A REGISTROVAT SE

Poznámka: Rámcové pojistné smlouvy uzavřela v ČR firma TRAVEL SUPPORT SYSTEMS s.r.o., IČ: 27670791

Informácie uvedené na tejto webovej prezentácii nemusia byť aktuálne. Relevantné sú iba údaje uvedené v príslušnom obchodnom, živnostenskom alebo inom štátnom registri.