Galileo Desktop Integrate

je podsystém základního programového modulu Office, který umožňuje XML datovou komunikaci s globálním rezervačním systémem GDS GALILEO. Oboustranná komunikace systémů probíhá za účelem odeslání dat z GDS GALILEO do Everest2003 a vrácení požadavku zpět rezervačnímu systému do ucelené rezervace letenky realizované operátorem rezervačního systému. 

Spolupráce on-line systémů a oboustranná komunikace vyžaduje:

- na straně uživatele instalovat na lištu Galileo Desktop ikonu pro spuštění okna s programem Galileo Desktop Integration na pojištění k letenkám a pro možnost výběru pojistného produktu pro jednotlivé klienty rezervace.

- na straně provozovatele Everest2003 přizpůsobit potřebám uživatele nabídku pojistných produktů v podsystému a vytvořit mu přístup do hlavního systému Office.

Podsystémy Integrate jsou vytvářeny na objednávku podle požadavků provozovatele. V závislosti na předpokládaném objemu vložených pojistných případů jsou zpoplatněny podle vzájemné dohody, vyjímečně mohou být vytvořeny bezplatně.

CHCI SJEDNÁVAT POJIŠTĚNÍ PROSTŘEDNICTVÍM Everest2003 A REGISTROVAT SE

Informácie uvedené na tejto webovej prezentácii nemusia byť aktuálne. Relevantné sú iba údaje uvedené v príslušnom obchodnom, živnostenskom alebo inom štátnom registri.