Affiliační programy

jsou programy s online pojištěním pro partnery, kteří je mají zájem využívat pro vlastní klienty s možností spuštění z vlastní webové prezentace. Všechny programy končí online úhradou s využitím široké škály platebních možností PayU.

Afiliační programy jsou připraveny ve třech verzích s odlišnými pojistnými produkty:

Online systém využívá dohromady kombinaci pojistných produktů České pojišťovny a UNIQA pojišťovny. Produktové balíčky u obou pojišťoven jsou svým rozsahem pojistného krytí totožné. Program v závislosti na údajích o cestě porovnává výslednou cenu za pojištění u obou pojišťoven. Klientovi automaticky nabídne finančně výhodnější pojištění bez ohledu na to, u které je to pojišťovny.


Přednosti:
- samostatné sjednání pojištění klientem z internetové prezentace prodejce (CK, CA, IATA)
- komplexní balíček cestovního pojištění bez storna
- pojištění léčebných výloh až do výše 6.000.000 Kč (při cestách nad 60 dní pouze 3.000.000 Kč)
- pojištění bez omezení věku za jednotnou cenu pro všechny osoby (při cestách nad 60 dní do věku 70 let)
- délka pojištění od 3 do 365 dní
- možnost pojištění pro turistické cesty, rekreační a zimní sporty a při cestách nad 60 dní je rozsah krytí paušálně rozšířen o pracovní cesty s manuální činností
- po úhradě pojistného okamžitý přístup k tisku potvrzení a asistenčních kartiček

ODMĚNA PRO AFFILIAČNÍHO PARTNERA 10 %.


Online systém využívá pojistné produkty České pojišťovny. Pojistné produkty jsou speciálně vybrány pro pojištění letenky a případně pojištění dalších rizik, která s letem do zahraničí souvisí. Program v závislosti na zadaných údajích o výši stornopoplatku nabízí pojištění storna letenky s možností rozšíření o cestovní pojištění.


Přednosti:
- samostatné sjednání pojištění klientem z internetové prezentace prodejce (CK, CA, IATA)
- komplexní balíček pojištění na cestu se stornem letenky
- pojištění léčebných výloh až do výše 6.000.000 Kč
- pojištění bez omezení věku za jednotnou cenu pro všechny osoby
- délka cestovního pojištění až 60 dní
- v cestovním pojištění již zahrnuty sportovní aktivity (rekreační sporty)
- pojištění storna letenky bez spoluúčasti včetně letištních poplatků a palivových příplatků
- po úhradě pojistného okamžitý přístup k tisku potvrzení a asistenčních kartiček

ODMĚNA PRO AFFILIAČNÍHO PARTNERA 10 %.


Online systém využívá pojistné produkty D.A.S. pojišťovna právní ochrany, a.s. v rozsahu produktu Pojištění právní ochrany pro cesty a pobyt mimo místo bydliště. Tento pojistný produkt je vhodný pro ty, kteří cestují do zahraničí vlastním vozem, kteří si v zahraničí půjčují vozidla, pro lyžaře, cyklisty a pro všechny ty, kteří při své cestě riskují střet se zákonem a to již v přestupkovám řízení nebo v trestním řízení za spáchání trestného činu z nedbalosti.


Přednosti:
- samostatné sjednání pojištění klientem z internetové prezentace prodejce (CK, CA, IATA)
- balíček právní ochrany pro cesty a pobyt
- pojištění turistických i pracovních cest
- zvýhodněné pojištění pro rodiny
- po úhradě pojistného okamžitý přístup k tisku potvrzení a asistenčních kartiček

ODMĚNA PRO AFFILIAČNÍHO PARTNERA 10 %.


Online systém využívá pojistný produkt pojišťovny Europ Assistance S.A. v rozsahu produktu Pojištění asistenčních služeb pro vozidla. Tento pojistný produkt je vhodný pro ty, kteří potřebují ke svým cestám vozidlo a chtějí mít jistotu, že v případě nehody nebo poruchy jim bude poskytnuta pomoc, případně bude jejich vozidlo dopraveno zpět do místa bydliště nebo domovského servisu.


Přednosti:
- vysoký celkový limit plnění - 75.000 Kč
- možnost sjednání na dobu jednoho měsíce nebo na celý rok
- technické informační služby
- silniční asistence
- odtah a uschování vozidla
- náhradní ubytování či zapůjčení vozidla až na 5 dní
- odtažení vozidla do domovského servisu

ODMĚNA PRO AFFILIAČNÍHO PARTNERA 10 %.

Informácie uvedené na tejto webovej prezentácii nemusia byť aktuálne. Relevantné sú iba údaje uvedené v príslušnom obchodnom, živnostenskom alebo inom štátnom registri.