Popis změn v systémech GE2003 - modul s více pojišťovnami pro ČR

k datu pro

GE pro ČR

 

1.10.2017

Modul ČESKÁ Letenky a ČESKÁ pobyty

 

Byly spuštěny nové moduly s novými sazbami České pojišťovny. Současně se přešlo na nové VPP 2015. U dlouhodobých pobytů je nyní možné sjednat prolongační pojištění a původní pojištění tak prodloužit až o jeden rok. Dlouhodobé pobyty nyní platí rovněž i pro tzv. opakované cesty.

16.9.2017

Modul UNIQA Outgoing

 

Byly spuštěny nové pojistné produkty K5A+ a K5SA+ na Komplexní cestovní pojištění osádky vozidla za zimními sporty s asistenčními službami pro vozidlo za paušální ceny.

10.7.2017

Modul UNIQA Outgoing

 

Byly spuštěny nové pojistné produkty K5A a K5SA na Komplexní cestovní pojištění osádky vozidla s asistenčními službami pro vozidlo za paušální ceny.

16.11.2016

Modul Potvrzení pro víza

 

Spustili jsme nový modul Potvrzení pro víza, kde je možné k pojištění od UNIQA a České pojišťovny vytvářet potvrzení v anglickém jazyce pro předložení státním úřadům.

16.11.2016

Modul AutoCare asistence

 

Spustili jsme nový modul AutoCare asistence s možností sjednání pojištění k vozidlům klientů cestujících na dovolenou nebo SC vlastní dopravou. Základní cena pro osobní vozidlo a 1 měsíc je 390 Kč.

1.10.2016

Modul ČESKÁ Paušály

 

Byly upraveny ceny dlouhodobých nepřetržitých pobytů v zahraničí. Pobyt na celý rok za 5000 Kč, půl roku za 2500 Kč a čtvrt roku za 1500 Kč. Současně s navýšením cen byly do pojistného krytí zahrnuté i pracovní cesty manuálního charakteru.

1.10.2016

Modul UNIQA Outgoing

 

U všech sazeb obsahujících storno zájezdu (služeb) byla aktivována možnost připojištění z důvodu terorismu. Stejným dnem jsme v systému přešli na nové VPP 2016.

10.8.2016

Modul ČESKÁ Paušály

 

Všem uživatelům byla aktivována možnost sjednávat pojištění od ČP co do délky trvání nepřetržitě až na jeden rok pobytu.

7.7.2016

Modul UNIQA Cizinci

 

Vybraným uživatelům byl aktivován modul UNIQA Cizinci, který slouží ke sjednávání Komplexního zdravotního pojištění cizinců pro dlouhodobý pobyt na území ČR.

1.3.2016

Modul UNIQA outgoing - EXCLUSIV

 

Pro UNIQA pojišťovnu byla spuštěna nová sazba "STS" jako samostatné pojištění storna až do výše limitu 70.000 Kč.

1.1.2016

Modul UNIQA outgoing, UNIQA roční, UNIQA Letenky

 

Pro UNIQA pojišťovnu a vybrané moduly byly dnem 1.1.2016 změněny VPP z původních UCZ/Ces/10 na nové UCZ/Ces/14.

15.7.2015

Modul UNIQA roční

 

Pro UNIQA pojišťovnu byl spuštěn nový modul s ročním pojištěním pro opakované cesty s délkou jednoho výjezdu do 30 dní. Výhodou těchto ročních sazeb je, že již obsahují zimní sporty.

1.4.2015

Modul Česká paušály

 

Pro Českou pojišťovnu byly spuštěny nové sazby, které obsahují dvojnásobný limit pojistného plnění pro léčebné výlohy. Dvojnásobný limit je možné zvolit v prvním kroku sjednávání pojištění. Sazby s dvojnásobným limitem byly vloženy současně do podprogramu GALELEO INTEGRATE pro uživatele GDS GALILEO a do XML služeb.

1.6.2014

Modul UNIQA outgoing, modul Přehled pojištěných

 

Sazby pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb byly zvýšeny ze 3.000.000 na 5.000.000 a sazby na 5.000.000 byly zvýšeny na 7.000.000 bez úprav prodejních cen. V modulu Přehled pojištěných byly provedeny drobné úpravy možností tisku potvrzení. Natrvalo se vypouští možnost tisku potvrzení v HTML.

1.5.2014

Modul UNIQA letenky

 

Byl spuštěn nový modul pro sjednávání pojištění k letenkám.

1.4.2014

Modul Návod a sazby

 

Do modulu Návod a sazby byly přidány nové tabulky prodejních cen a pojistného plnění pro pojištění k letenkám od UNIQA pojišťovny. Modul UNIQA letenky je ve fázi testování. Současně byly opraveny a dány ke stažení nové aktuální přílohy smlouvy o spolupráci.

25.12.2013

Modul Profil uživatele

 

Do modulu Profil uživatele byla přidána nová funkcionalita, která umožňuje odeslání kartičky pro pojištění úpadku elektronickou formou. K využívání funkcionality musí být splněny dvě podmínky. Za prvé využíváte program GE2003 ke sjednávání cestovního pojištění a za druhé je uskupení TSS současně správcem vašeho pojištění pro případ úpadku. Jestliže jsou obě podmínky splněny, najdete úplně dole v modulu PROFIL UŽIVATELE odkaz na zobrazení kartičky, který můžete zkopírovat a vložit do e-mailu, který odesíláte klientovi s dokumenty na cestu. V kartičkách je uveden název vaší cestovní kanceláře. Program současně rozpozná, u které pojišťovny máte pojištění sjednáno a vybere správnou kartičku.

13.5.2013

Modul Přehled pojištěných

 

Do modulu Přehled pojištěných byla přidána nová funkce "Rozděl" pro využití možnosti oddělení pojištěného/ných do samostatného potvrzení.

Informácie uvedené na tejto webovej prezentácii nemusia byť aktuálne. Relevantné sú iba údaje uvedené v príslušnom obchodnom, živnostenskom alebo inom štátnom registri.