Pojištění cestovních kanceláří pro případ úpadku

Pro cestovní kanceláře zprostředkuji pojištění cestovní kanceláře pro případ úpadku ve smyslu zákona č. 159/1999 Sb.
Dále nabízím bezplatnou pomoc a poradenství jak postupovat při podání žádosti o udělení koncese. Mám bohaté zkušenosti a ke dnešnímu dni jsem pomohl k udělení koncese více než 70 subjektům podnikajícím v cestovním ruchu. Kromě získání koncese pomáhám s obnovami pojistných smluv a s agendou, která s tím souvisí.
Subjektům, které nově vstupují na trh cestovního ruchu, nabízím kromě nezbytných podkladů k vyřízení koncese také další podklady potřebné k zahájení činnosti. Zejména smluvní podmínky cestovní kanceláře, vzor cestovní smlouvy apod.

Dotazník Generali pojišťovna od roku 2016 a dále

Dotazník je v doplňovacím PDF. Proto ho ihned po otevření uložte do svého počítače a následně ho vyplňujte až z tohoto místa. Při vyplňování v internetovém prohlížeči dojde při uložení ke ztrátě dat.

Dotazník UNIQA pojišťovna pro rok 2017

Měsíční výkaz činnosti UNIQA

Pokud jste začínající cestovní kancelář, obraťte se přímo na zprostředkovatele. Uvedené dotazníky nejsou určeny pro nově vznikající cestovní kanceláře. Doplňkově mohu zajistit dotazník od České podnikatelské pojišťovny a Slavia pojišťovny. V této oblasti nespolupracuji s ERV pojišťovnou ani se slovenskou pojišťovnou Union.

Jako doplněk fakultativně zajistím také Pojištění odpovědnosti pořadatele zájezdů, z důvodu omezených možností u Generali Pojišťovny nebo UNIQA pojišťovny.

Zprostředkování pojištění zajišťuje Ing. Luděk Miler, IČ: 68014953, reg. č. dohledu ČNB 029813PM

Informácie uvedené na tejto webovej prezentácii nemusia byť aktuálne. Relevantné sú iba údaje uvedené v príslušnom obchodnom, živnostenskom alebo inom štátnom registri.