Pojištění vozidel, majetku a odpovědnosti

Nabízím možnost sjednání produktů pojištění vozidel, majetku a odpovědnosti u vybraných pojišťovacích ústavů v ČR. Nabídka produktů je předkládána v souladu s potřebami klienta a možnostmi s ohledem na míru rizika přijímaného do pojištění. Pojištění je zprostředkováváno podle jeho charakteru buď na základě smlouvy s pojišťovnami nebo na základě smlouvy s klientem a na základě jím vydané plné moci.
K hlavním produktům v této oblasti patří:

- pojištění nemovitostí
- pojištění movitých věcí
- povinné ručení
- havarijní pojištění vozidel
- pojištění nákladu a přepravy zásilek
- pojištění provozní odpovědnosti
- pojištění odpovědnosti za výrobek
- stavebně montážní pojištění
- strojní pojištění

 

Zprostředkování pojištění zajišťuje Ing. Luděk Miler, IČ: 68014953, reg. č. dohledu ČNB 012093PA, 029813PM

Informácie uvedené na tejto webovej prezentácii nemusia byť aktuálne. Relevantné sú iba údaje uvedené v príslušnom obchodnom, živnostenskom alebo inom štátnom registri.