Subjekty z uskupení TRAVEL SUPPORT SYSTEMS nabízí svým klientům zprostředkování různých druhů

- Cestovního pojištění
- Pojištění cestovních kanceláří pro případ úpadku
- Pojištění vozidel, majetku a odpovědnosti

a to u vybraných pojišťovacích ústavů v ČR a na Slovensku.

Kromě cestovního pojištění, které je provozováno výhradně firmou TRAVEL SUPPORT SYSTEMS s.r.o., nabízíme zprostředkování dalších uvedených druhů pojištění, přednostně pro obchodní partnery a jejich zaměstnance.
Pro tuto činnost je Ing. Luděk Miler ve smyslu zákona č. 38/2004 Sb. registrován u ČNB jako pojišťovací agent pod registračním číslem 012093PA a jako pojišťovací makléř pod registračním číslem 029813PM. Pro obě registrace je povolena činnost i na Slovensku.
TRAVEL SUPPORT SYSTEMS s.r.o. je registrována jako pojišťovací agent pod číslem 037015PA a sjednává pouze cestovní pojištění prostřednictvím on-line systémů v ČR a na Slovensku.
Předepsané odborné vzdělání absolvoval Ing. Luděk Miler dne 16.4.2005 na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity v Brně pod číslem osvědčení 33/2005. Odbornou zkoušku pro všechny uvedené registrace složil před zkušební komisí MF ČR dne 1.6.2005 pod číslem protokolu 267.

Informácie uvedené na tejto webovej prezentácii nemusia byť aktuálne. Relevantné sú iba údaje uvedené v príslušnom obchodnom, živnostenskom alebo inom štátnom registri.