D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka pro ČR

První pojištovna právní ochrany byla založena v roce 1917 v Le Mans ve Francii s názvem D.A.S – Défensé Automobile et Sportive. Hlavním podnětem ke vzniku pojištovny byly automobilové závody, při nichž docházelo často k nehodám. Poškozeni byli jak závodníci tak i diváci, kteří při vymáhání náhrady za způsobené škody byli nuceni absolvovat dlouhotrvající procesy s vysokými náklady. V roce 1926 a 1927 následovalo založení dvou společností ve Švýcarsku a Belgii. V roce 1928 byla v Berlíně založena německá D.A.S., která má v současné době sídlo v Mnichově.

D.A.S. International je členem jedné z kapitálově nejsilnějších pojišťovacích skupin v Evropě s názvem ERGO Versicherungsgruppe, v níž jsou integrovány ještě tři německé pojištovny Victoria, Hamburg – Mannheimer
a DKV. Hlavním akcionářem pojišťovací skupiny ERGO je Münchener Rückversicherung AG. V současné době přestavuje koncern D.A.S. klientelu z 15 zemí. S více než deseti miliony klienty je D.A.S. největším specialistou nabízejícím v Evrope pojištění právní ochrany.

D.A.S. pomáhá pojištěným radou i skutkem v prosazování jejich právních zájmů vůči ekonomicky značně silnějším subjektům a přebírá všechny soudní výlohy. Za svůj prvořadý cíl považuje D.A.S. vybudování základů dlouhodobého obchodně partnerského vztahu s pojištěným klientem vyznačujícího se vysokým stupněm vzájemné důvěry a právní jistoty. Od samého počátku své obchodní činnosti klade D.A.S. největší důraz na maximální kvalitu a také cenovou dostupnost poskytovaných služeb.

D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka pro ČR
BB Centrum, budova Beta
Vyskočilova 1481/4
140 00 Praha 4 – Michle
partnera zastupuje Petra Zdráhalová
e-mail: zdrahalova(a)das.cz

Informácie uvedené na tejto webovej prezentácii nemusia byť aktuálne. Relevantné sú iba údaje uvedené v príslušnom obchodnom, živnostenskom alebo inom štátnom registri.