rocnicestovni.cz
 
 


Zadejte základní údaje pro výpočet

Typ pojištění:
Riziková zóna:
Cena pojištění : 6550 Kč
Počátek pojištění:
Konec pojištění: ---
Podmínky pojištění

Nepřetržitý pobyt - lze uplatnit pro běžné rekreační a poznávací cesty nebo pobyty, oddechové a necílené provozování rekreačních činností a studijní pobyty. Dále lze uplatnit pro pracovní cesty a pobyty za účelem výkonu práce zaměstnance nebo podnikatele, cesty a pobyty za účelem výdělku, charitativní a dobrovolné činnosti, au-pair, stáže a provozování sportu a pohybové činnosti v rámci aktivního odpočinku nebo provozování sportu při organizovaných soutěžích amatérských či profesionálních sportovců pořádaných jakoukoliv organizací a k veškeré přípravě k této činnosti.

Opakované cesty - lze uplatnit pro turistické cesty včetně provozování zimních sportů a dále pro pracovní cesty nemanuálního charakteru. Počet cest během doby trvání pojištění není omezen. V případě, že jedna cesta ode dne opuštění ČR až po den návratu zpět překročí 30 dní, pojistná ochrana 31. dnem této cesty zaniká. 

Zadejte nutné údaje

Pojištěná osoba
Zpět

Rekapitulace

Zvolený produkt
Typ:
Doba platnosti: -
Identifikační údaje
Jméno a příjmení:,
Datum narození: ,
Telefon: E-mail:

Na tuto adresu budou odeslány informace o uložené objednávce.
 
Zpět K úhradě :  Kč

 

O PROGRAMU

POJISTITEL

POSTUPY

ZABEZPEČENÍ
           Základní informace Informace pro zájemce Sjednání pojištění Sběr a uchovávání dat
           Zpracování osobních údajů VPP České pojišťovny Pravidla provádění plateb Zabezpečení plateb a metody
           Kontakty a podpora VPP Uniqa pojišťovny Změny v pojištění
           Limity a sazby