Neautorizovaný přístup

Pojištění je umožněno sjednat pouze klientům cestovních kanceláří nebo agentur, které mají na sjednání pojištění pojistný zájem!


 

O PROGRAMU

POJISTITEL

POSTUPY

ZABEZPEČENÍ
           Základní informace Informace pro zájemce Sjednání pojištění Sběr a uchovávání dat
           Zpracování osobních údajů VPP České pojišťovny Pravidla provádění plateb Zabezpečení plateb a metody
           Kontakty a podpora VPP Uniqa pojišťovny Změny v pojištění
           Limity a sazby