:

Neautorizovaný přístup

Pojištění je umožněno sjednat pouze klientům cestovních kanceláří nebo agentur, které mají na sjednání pojištění pojistný zájem!


 

O PROGRAMU

POJISTITELÉ

POSTUPY

ZABEZPEČENÍ
           Základní informace Informace pro zájemce Sjednání pojištění Sběr a uchovávání dat
           Kontakty a podpora VPP Generali Česká Pravidla provádění plateb Ochrana osobních údajů
           VPP Uniqa pojišťovny Změny v pojištění Zabezpečení plateb a metody
           Limity pojistného plnění