WOLCHORLEVNE:

Podmínky smlouvy s Europ Assistance a ceny pojistných produktů se v současné době upravují.

Opětovné spuštění programu je plánováno v průběhu měsíce března 2022.

Děkujeme za pochopení.


 

O PROGRAMU

POJISTITEL

POSTUPY

ZABEZPEČENÍ
           Základní informace Informační leták Sjednání pojištění Sběr a uchovávání dat
           Kontakty a podpora Předsmluvní informace Pravidla provádění plateb Ochrana osobních údajů
           VPP AutoCare 2.0 Změny v pojištění Zabezpečení plateb a metody
           Zvláštní pojistné podmínky