:

Neautorizovaný přístup

Pojištění je umožněno sjednat pouze klientům cestovních kanceláří nebo agentur, které mají na sjednání pojištění pojistný zájem!


 

O PROGRAMU

POJISTITEL

POSTUPY

ZABEZPEČENÍ
           Základní informace Informační leták Sjednání pojištění Sběr a uchovávání dat
           Kontakty a podpora Předsmluvní informace Pravidla provádění plateb Ochrana osobních údajů
           VPP AutoCare 2.0 Změny v pojištění Zabezpečení plateb a metody
           Zvláštní pojistné podmínky